AIESEC


AIESEC stanowi jedną z największychorganizacji studenckich na świecie. Obejmuje 107 krajów, 1600uniwersytetów i zrzesza ponad 50 000 członków. Ma ponad 60 latdoświadczenia, dzięki któremu można aktywnie zdobyć praktycznąwiedzę w globalnym środowisku.

Ta pozarządowa organizacja non-profitzostała założona w 1948 roku. AIESECW Polsce działa ona od 1971 roku.

Prowadzą ją studenci i niedawniabsolwenci, którzy interesują się problemami otaczającego nasświata, zarządzaniem, a także przywództwem.

AIESEC umożliwia swoim członkomrozwój pod kątem interesujących ich zagadnień oraz odkrywaniewłasnego potencjału. Studenci należący do tej organizacji mająszansę wyjechać za granicę i zdobyć doświadczenie, wiedzępraktyczną w jednym z ponad 107 państw świata. Każdy nowy członekAIESEC musi wziąć udział w „Programie Rozwoju”, dziękiktóremu poszerza się jego wiedza oraz nabywa potrzebnychumiejętności.

Cele organizacji AIESEC zawarte w jejprogramie to:

* Aktywizacja liderów - kreowanieliderów przez przewodzenie za przykład, działanie i rezultaty.

* Czerpanie radości ze współpracy- aktywny udział we współdziałaniu, tworząc tym samym dynamiczneotoczenie.

* Działanie z myślą oprzyszłości - uwzględnianie przyszłych pokoleń oraz ich potrzeb.

* Dążenie do doskonałości -dążenie do ciągłego rozwoju, osiągania jak najlepszychrezultatów za sprawą kreatywności i innowacyjności.

* Spójność - wypełnianie swoichobowiązków, działanie zgodnie z wartościami.

* Korzystanie z różnorodności -rozwijanie się dzięki różnym poglądom i stylom życia obecnym wwielokulturowej społeczności AIESEC.

Projekty organizowane przez organizacjęAIESEC to przede wszystkim tak zwane PBoXy (Project Based oneXchange), czyli projekty działające na zasadzie wymianstudenckich. Każde przedsięwzięcie ze strony AIESEC posiada swójkomitet organizacyjny, w którego skład wchodzą: prezydent orazwiceprezydent komitetu organizacyjnego.

Niezależnie od kierunków studiówAIESEC oferuje swoim członkom praktyki zagraniczne (techniczne,edukacyjne, biznesowe oraz wolontariat).

Praktyki biznesowe czy menedżerskieprzeznaczone są dla studentów i absolwentów takich kierunków jak:ekonomia, zarządzanie, marketing czy PR i finansów. Realizuje sięje w międzynarodowych korporacjach bądź sektorze małych iśrednich przedsiębiorstw.

Praktyki edukacyjne oferowane sąstudentom i absolwentom filologii oraz lektorów szkół językowych.Organizuje się je w szkołach językowych, placówkach społecznych,firmach czy organizacjach pozarządowych. Mają one na celu naukęjęzyka oferowaną dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Praktyki techniczne przeznaczone sądla studentów oraz absolwentów mechaniki, chemii, informatyki bądźteż inżynierii.

Na praktykę można wyjechać do rokupo zakończeniu studiów. Europa Zachodnia wymaga jednak statusustudenta. Praktyki trwają od 6 tygodni do 18 miesięcy. Aby jepodjąć należy złożyć aplikację, następnie udać się narozmowę z członkiem AIESEC i przejść testy językowe. Popozytywnie zakończonej rekrutacji od razu stajemy się członkamiorganizacji AIESEC. Mamy wówczas dostęp do bazy praktyk, w którejmożemy wybrać najodpowiedniejszą dla siebie ofertę. Wybórpraktyki trwa zazwyczaj około dwóch miesięcy. AIESEC zapewniaprzygotowanie do niej, pomoc w uzyskaniu wizy, kontakt w czasietrwania praktyki oraz po jej zakończeniu.

Koszty związane z ubezpieczeniem,wizą, przelotem bądź przejazdem do kraju praktyki pokrywane sąprzez samych kandydatów.

Wolontariat zagraniczny przeznaczonodla pełnoletnich członków organizacji, maturzystów orazstudentów, absolwentów wszystkich kierunków. W szczególnościskierowany jest dla socjologów, psychologów i kulturoznawców.Można w nim uczestniczyć już od pierwszego roku studiów. Wwiększości krajów wolontariusze mogą liczyć na bezpłatnezakwaterowanie, a czasem nawet i wyżywienie. Wolontariat obejmujewiele projektów związanych z m.in. z różnorodnością kulturową,HIV/AIDS czy pomocą w organizacjach pozarządowych. Uczy pracy wgrupie, międzynarodowych środowiskach oraz poprawia umiejętnościjęzykowe. Trwa on od 6 do 16 tygodni.

W Polsce organizację AIESECreprezentuje 20 komitetów lokalnych, w 18 miastach. Patronuje onaponad 54 wyższym uczelniom. Na jej czele stoi Komitet Narodowy,czyli zarząd krajowy AIESEC Polska, który ma swoją siedzibę wMarkach pod Warszawą. Koordynuje on i wspiera działalnośćoddziałów lokalnych. We wrześniu Komitet Narodowy stał sięorganizacją pożytku publicznego. Ponadto jest również członkiemPolskiej Rady Młodzieży.

AIESEC Polska jest organizatorem tzw.„Dni Kariery”, które są skierowane do społecznościakademickiej. Projekt ten składa się z targów pracy, staży orazpraktyk. Obejmuje także szkolenia i warsztaty na AkademiiUmiejętności.

Innymi projektami są:

- Enter Your Future, który jestskierowany do młodzieży i polega na spotkaniach z uczestnikamiwymiany z odległych zakątków świata.

- AIESEC University polegający nawarsztatach edukacyjnych oraz nauce języków obcych prowadzonychprzez studentów z całego świata.