Couchsurfing

CouchsurfingJeśli jesteś osobą, która lubipoznawać nowe osoby i obce kultury, a także marzy o podróżowaniu,które nie pochłonęłoby całego Twojego majątku, to istnieje dlaCiebie idealne rozwiązanie. Jest nim obco brzmiący - couchserfing.

Couchsurfing polega na poznawaniunowych zakątków świata, dzięki nawiązaniu wzajemnych relacji zludźmi z całego świata, którzy oferują darmowe noclegi orazwspólne zwiedzanie, poznanie nowej kultury. Dzięki obopólnejżyczliwości ludzie ułatwiają sobie podróżowanie orazzmniejszają jego koszt.

Przetłumaczenie couchserfingu na językpolski jest dość trudne. Trafnymi odpowiednikami tego angielskiegozwrotu są „kanaposerfing” czy „poszukiwanie kanapy”.

Jedną z przykładowych stron, naktórej można spotkać międzynarodowych „sofasurferów” jestwww.couchserfing.org. Tę stronę stworzył Casey Fenton po tym jakudało mu się odbyć nietypową wyprawę na Islandię, dziękiżyczliwości tamtejszych studentów. Serwer ten pomaga w znalezieniudarmowego zakwaterowania bądź użytkowników oferujących nocleg wewłasnym domu (z ponad 240 krajów). Zalogowany użytkownik samwybiera sobie gdzie i do kogo chce jechać lub kogo chce przyjąćpod swój dach. Jeśli chcemy wyjechać poza teren naszego kraju, toniezbędna jest tu znajomość języka angielskiego. Wartozabezpieczyć się listą hosteli, działających na terenie kraju,do jakiego chcemy się udać. Zdarza się bowiem tak, iż czasem ktośodwołuje umówiony nocleg. Są to jednak pojedyncze wypadki,ponieważ strona CS dba o weryfikację informacji o swoichużytkownikach. Warto zatem kierować się referencjami danegocouchserfera. Inną stroną o podobnym zakresie działania jest:www.hospitalityclub.org.

Społeczność couchserferów liczydziś sobie niemal 3 miliony osób. Najwięcej można ich znaleźć wEuropie, Australii, Chinach, Brazylii, Indiach, USA czy RPA.

Niskie koszty napędzają rozwójcouchsurfingu. Walutą obowiązującą w tej sieci jest zaufanie.Można z niej wypaść, jeśli nie oferuje się niczego w zamian lubnp. nie nawiązuje się rozmowy czy innego rodzaju zażyłości zewentualnym gospodarzem. Couchserfing działa na zasadzie dzieleniasię sobą, dawania czegoś od siebie, aby można było coś otrzymaćw zamian.

Couchsurfing, obok autostopu, zamianydomami i carpoolingu stanowi jedną z najlepszych metod taniegopodróżowania. Należy pamiętać, iż idea couchsurfingu polega nietylko na niedrogim zwiedzaniu różnych zakątków globu iskorzystaniu z darmowego noclegu na czyjejś kanapie. Couchserfermusi być otwartą, pomocną, chcącą poznawać inne kultury ikochającą ludzi osobą. W tego rodzaju podróżowaniu nie chodzi opamiątki, zwiedzanie czy wygodne hotele, lecz o zobaczenieprawdziwego życia w obcej cywilizacji i odnalezienie więzi zosobami z drugiego końca świata. Najważniejsze są tu: pokonanieanonimowości, wspólne przeżywanie i potrzeba spotkania.