Uczenie się przez całe życie (LLP)

Obecnie w oparciu o fundusze unijne działa kilka programów edukacyjnych, mających za zadanie skłonienie społeczeństwa starego kontynentu do inwestowania w siebie. Jednym z popularniejszych programów Unii Europejskiej jest „Uczenie się przez całe życie”, częściej funkcjonuje jednak w anglojęzycznej nazwie - Lifelong Learning Programme. Za pomocą tego programu może zdobyć nowe umiejętności i wiedzę oraz nabrać doświadczenia zawodowego. W Polsce działa on od 2007 roku. Zgodnie z założeniami ma działać do końca 2013.

„Uczenie się przez całe życie” to swoista kontynuacja wcześniej istniejących programów europejskich, które spotkały się z dużym zainteresowaniem. Kilka lat temu wdrożono z pozytywnym skutkiem m.in. programy SOCRATES, e-Learning i European Language Label. Program "Uczenie się przez całe życie" składa się z czterech podprogramów sektorowych - Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig. Poza tym częścią tej inicjatywy unijnej jest również program międzysektorowy oraz program Jean Monnet.

Priorytetowym celem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenia i rozwijanie kolejnych metod uczenia, bez względu na wiek. Prowadzone jest to przy współdziałaniu różnych systemów edukacyjnych oraz szkoleniowych w państwach zaangażowanych w projekt. Uzupełnianie się poszczególnych sektorów edukacji i doradztwa zawodowego ma wpłynąć na podwyższenie poziomu i zachęcenie do aktywnego uczestnictwa w nowoczesnych formach nauki na terenie całej Europy.

Unia Europejska przeznaczyła na realizację Lifelong Learning Programme aż 7 miliardów euro. Pieniądze mają zapewnić każdemu obywatelowi państw członkowskich łatwy dostęp do edukacji na różnym poziomie. Jest to niezwykle potrzebne w okresie ciągłych zmian technologicznych. Program umożliwi jego uczestnikom nieustanne pogłębianie swoich umiejętności, wraz z rozwojem techniki oraz innych dziedzin nauki. LLP stanowi szansę na zdobycie nowych i wyszlifowanie starych zdolności nie tylko ludziom młodym, ale również osobom starszym, co sprawia że ów program cieszy się dużym zainteresowaniem.