Youth for Understanding

Youth for Understanding to jedna z największych organizacji społecznych na świecie. Zajmuje się ona międzynarodową wymianą młodzieży. Celem tej organizacji jest umożliwienie młodym ludziom znalezienia się w środowisku obcego kraju, wzięcia czynnego udziału w życiu rodzinnym za granicą oraz uczęszczania do tamtejszych szkół. Dzięki innej perspektywie młodzież będzie mogła rozwinąć wrażliwość na różnice i podobieństwa kulturowe, a także pogłębić zrozumienie, empatię wobec wspólnych wartości oraz idei.

Organizacja YFU została założona w 1951 roku w miejscowości Arm Arbor (Michigan) przez Rachel Andresen. Pierwszymi uczestnikami programu było 75 młodych Niemców, których gościły amerykańskie rodziny.

European Educational Exchange YFU koordynuje współpracę wszystkich komitetów YFU. Ma ona swoją siedzibę w Brukseli i działa od 1982 roku. Organizuje także konferencje, seminaria i sesje.

YFU Polska prowadzi wymianę z Belgią, Niemcami, Szwajcarią, USA, Holandią, Finlandią i Norwegią.

Historia programu YFU Polska zaczęła się w październiku 1989 roku. Jako pierwszy współpracę z naszym krajem zainicjował komitet z Niemiec (Deutsches YFU Komitee e.v.). Proponowano wówczas tylko krótkoterminowe wymiany międzynarodowe. W kolejnym roku do Niemiec dołączyły także: Belgia, Francja, Holandia, Hiszpania, Szwajcaria i USA.

Program YFU w Polsce założyła wieloletnia przedstawicielka stowarzyszenia - Małgorzata Plewa. Od 1999 roku przedstawicielką stowarzyszenia jest Małgorzata Górzna.

Wszystkie osoby związane z "Youth for Understanding Poland" pracują dla programu społecznie.

Program YFU Polska w 1990 roku uzyskał akceptację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Dwa lata później zarejestrowano go pod nazwą: „Młodzi dla Porozumienia Polska”. W kontaktach zagranicznych jest on identyfikowany jako: „Youth for Understanding Poland”.

Uczestnicy programu to młodzież między 15 a 18 rokiem życia. Kandydaci na wymianę międzynarodową powinni znać język obcy (angielski, francuski lub niemiecki), a także być otwarci, odporni na stres oraz pochwalić się dobrymi wynikami w szkole oraz dojrzałością emocjonalną.

Udział w programie jest płatny. Istnieje możliwość uzyskania stypendium, ale tylko w szczególnych przypadkach.

Aby wziąć udział w wymianie międzynarodowej, należy zgłosić się do YFU Polska z siedzibą w Poznaniu. Tam podać swoje dane (nazwisko, adres, datę urodzenia i nazwę szkoły). Tam dostanie się formularz zgłoszeniowy. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną i wezmą udział z trzydniowym seminarium przygotowawczym.

Uczestnikom programu oferowany jest roczny pobyt i udział w życiu szkolnym, rodzinnym oraz kulturalnym innego kraju. Młodzież, która zdecydowała się na wymianę międzynarodową powinna być przygotowana na przystosowanie się do egzystowania w danym państwie, a także na poznanie nowej kultury.

Wymiana YFU pozwala na kształtowanie osobowości i charakteru, czyniąc jej uczestnika bardziej tolerancyjnym, samodzielnym oraz odpowiedzialnym. Co też zaprocentuje w jego dalszym życiu.

Często zdarza się tak, że byli uczestnicy programu zostają wolontariuszami współpracującymi z organizacją YFU. Dzięki temu mogą kontynuować swój rozwój np. na międzynarodowych szkoleniach. Jest to także szansa na poznanie innych organizacji YFU w krajach partnerskich.